Kontakt

Kontakt mig

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du vil booke en tid, eller hvis du vil høre yderligere om terapi. 

Det kan være svært at finde den rette terapeut, som passer til dig. Du er derfor hjerteligt velkommen til at skrive eller ringe til mig, hvis du har nogle spørgsmål eller blot vil undersøge, om vi er det rette match for hinanden.

Den første indledende samtale er gratis.

Telefon

42 34 62 84

E-mail

info@trika-terapi.dk

Adresse

Blegdamsvej 112 A, 2100 KBH Ø

Har du spørgsmål?

GDPR - Databeskyttelsesforordningen

I forbindelse med behandling  og terapi får jeg en række oplysninger, som dataansvarlig er jeg forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. GDPR.

Typer af oplysninger

Jeg indsamler  følgende typer personoplysninger om dig dog kun i det omfang det er relevant for dig eller dit terapiforløb:

Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr.,  familierelationer, arbejdsrelationer og til sidst under kategorien af særlige personoplysninger:  helbredsoplysninger, herunder medicin og traumer.

Alle oplysninger, der er relatérbare til personer, behandles som følsomme personoplysninger.

Formål

Jeg bruger dine personoplysninger til følgende formål:

Min behandling af dig, diagnosticering, bogføringsformål, samarbejde og kommunikation med andre sundhedspersoner. Samt til overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks. dokumentation af behandlingsforløbet.

Opbevaring og slettepolitik

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe jeg har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til bogføringsloven pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller lignede sag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Du kan klage til datatilsynet hvis du oplever at jeg ikke passer tilstrækkeligt godt på dine data.

Tilbagekaldelse af samtykke

Databehandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, og du har derfor du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.